TRIUP​ Fair งานมหกรรม ที่จะร่วมแบ่งปันความรู้ และเปิดโอกาส

TRIUP​ Fair

TRIUP​ Fair  ด้านในงานมีการนำเสนอผลงานสิ่งใหม่ซึ่งสามารถสร้างผลพวงสูงอีกทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งสภาพแวดล้อม กิจกรรมนานาประการรวมทั้งบ่งบอกถึงถึงการใช้คุณประโยชน์จาก พระราชบัญญัติ ดังกล่าวข้างต้น ดังเช่น ตลาดทรัพย์สินทางปัญญา สถานพยาบาลให้คำแนะนำทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งกฎข้อปฏิบัติ โซนแผนการผลักดัน ววน. โซนแผน ววน. และก็โปรแกรมการมอบทุน โซนร้านสิ่งใหม่ สำหรับพสกนิกรทั่วๆไปได้มองเห็นแบบอย่างของของใหม่จากการศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าและทำการวิจัยที่ออกสู่ตลาดแล้ว โซนแสดงผลลัพธ์งานศึกษาค้นคว้าและทำการวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่ โซนสินเชื่อเพื่อนฝูงวัตบาป โซนเทรนนิ่ง โซนพูดจาธุรกิจ โซนเวทีกึ่งกลาง ที่มีการพูดคุยเรื่องต่างๆในมากมายมุม โดยวิทยากรผู้ มากมายประสบการณ์อีกทั้งในด้านการนำผลการวิจัยไปต่อยอดเชิงการค้า ความรู้ความเข้าใจเรื่อง พระราชบัญญัติ ฉบับดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว ฯลฯ

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดมหกรรมการจัดหางานครั้งใหญ่ระดับประเทศ “Job Expo Thailand 2023” ที่ศูนย์นิทรรศการรวมทั้งการสัมมนาไบเทค บางนา Hall EH 100 – 102 กรุงเทพมหานคร โดยได้สะสมงานทั้งยังในแล้วก็ต่างถิ่นมากยิ่งกว่า 500,000 อัตรา จากสถานประกอบการแทบ 400 ที่ ที่จะมีการเปิดรับบุคลากรทุกตอนวัย ทุกระดับวุฒิการศึกษาเอาไว้ในงานเดียว รัฐบาลก็เลยขอเชิญคนที่กำลังมองหางานแล้วก็จังหวะใหม่ๆร่วมงานในคราวนี้ ไม่ว่าจะเป็นคนที่จบการศึกษาใหม่ คนไม่มีงานทำ หรือทุกคนที่อยากได้มีงานทำมองหาช่องทางทางการชีพใหม่ๆและก็ด้านในงานยังมีกิจกรรมที่น่าดึงดูดจากหน่วยงานขึ้นตรงต่อกระทรวงแรงงาน อาทิเช่น การแนะนำอาชีพ คำแนะนำด้านอาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อปรับปรุงความสามารถความสามารถแรงงานให้มีสูงมากขึ้น

 

งานมหกรรม  TRIUP​ Fair

การจัดงาน TRIUP Fair คราวนี้ มีเป้าหมายที่จะเชิญหน่วยงานในระบบนิเวศมาร่วมกันเคลื่อนใน 3 ธีมวัตถุประสงค์ โดยจะด้วยกันส่งผลพวงข้างใน 5 ปี สำหรับการสัมมนาปรึกษาหารือคราวนี้ ได้มีการฟังข้อคิดเห็นจากผู้แทนที่ประชุมอุตสาหกรรม เช่น ประธานสถาบันของใหม่เพื่ออุตสาหกรรม ประธานกรุ๊ปอุตสาหกรรมการพิมพ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์ ประธานกรุ๊ปอุตสาหกรรมสมุนไพร ประธานกรุ๊ปเครื่องกลการกสิกรรม ประธานกรุ๊ปเทคโนโลยีชีวภาพ ประธานกรุ๊ปยา ประธานกรุ๊ปน้ำตาล รองประธานอุตสาหกรรมพลังงานเวียน เลขาธิการกรุ๊ปอุตสาหกรรมผู้สร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งผู้ตัดสินที่ประชุมอุตสาหกรรมที่เมืองไทย เกี่ยวกับทางสำหรับการเลือกข้อความสำคัญย่อยของแต่ละธีมมาทดสอบเคลื่อนด้วยกัน

ที่ประชุมอุตสาหกรรม​ กรมทรัพย์สินทางปัญญา​ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา​ ทปอ.​ และก็​  TRIUP​ Fair  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดงานภายใต้แนวความคิด ปลดล็อคความเป็นเจ้าของงานค้นคว้าวิจัย สร้างความสามารถไทยไร้ขีดจำกัด โดยได้รับเกียรติยศจาก พล.อ.อ. ดร.ประจิน จั่นโคนง ประธานคณะกรรมาธิการ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าแล้วก็ของใหม่ วุฒิสภา เป็นประธานในพิธีการในสามย่านมิตรทาวน์ โดยมีระบุจัดงานระหว่างวันที่ 4 – 6 ม.ย. 2565 สำหรับในการจัดงานในคราวนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับทราบการบังคับใช้ข้อบังคับในวงกว้าง และก็เพื่อเตรียมตัวให้ผู้มีส่วนเกี่ยวพันสามารถปฏิบัติให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติ ผลักดันการใช้คุณประโยชน์ผลจากงานวิจัยแล้วก็ของใหม่ พุทธศักราช 2564 ก่อนมีผลบังคับใช้อันจะก่อให้เกิดการใช้ข้อบังคับให้กำเนิดคุณประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาระบบ ววน. รวมทั้งการพัฒนาประเทศถัดไป

ที่ทำการคณะกรรมการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้ารวมทั้งสิ่งใหม่ (สกสว.) จัดสัมมนาปรึกษาขอคำแนะนำทางความร่วมแรงร่วมใจสำหรับในการจัดงาน “มหกรรมสนับสนุนการใช้ผลดีจากงานศึกษาวิจัยแล้วก็ของใหม่ รายปี 2566 (TRIUP FAIR 2023)” ร่วมกับประธานกรุ๊ปอุตสาหกรรมต่างๆภายใต้ที่ประชุมอุตสาหกรรมที่เมืองไทย โดยมี คุณวนัส แต้วิเศษดงษ์ ประธานแผนกอนุกรรมการด้านการนำผลวิจัยแล้วก็สิ่งใหม่ไปใช้ประโยชน์ เป็นประธาน พร้อม รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุฉันล ผู้อำนวยการ สกสว. และก็คณะผู้บริหาร สกสว. ร่วมเปลี่ยนแนวความคิดการจัดงานฯ แล้วก็วางเป้าหมายร่วมระยะยาวสำหรับการเคลื่อนการนำผลการวิจัยแล้วก็ของใหม่ไปใช้ประโยชน์ให้สามารถสร้างผลพวงต่อเศรษฐกิจของประเทศ

ที่ทำการคณะกรรมการสนับสนุนวิทยาศาสตร์  TRIUP​ Fair  ศึกษาค้นคว้าแล้วก็สิ่งใหม่ (สกสว.) จัดสัมมนาปรึกษาหารือและขอคำแนะนำทางความร่วมแรงร่วมใจสำหรับเพื่อการจัดงาน “มหกรรมสนับสนุนการใช้คุณประโยชน์จากงานศึกษาทำการค้นคว้าและวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่ รายปี 2566 (TRIUP FAIR 2023)” ร่วมกับประธานกรุ๊ปอุตสาหกรรมต่างๆภายใต้ที่ประชุมอุตสาหกรรมที่เมืองไทย โดยมี คุณวนัส แต้ดีเลิศดงษ์ ประธานแผนกอนุกรรมการด้านการนำผลจากงานวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่ไปใช้ประโยชน์ เป็นประธาน พร้อม รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุข้าล ผู้อำนวยการ สกสว. แล้วก็คณะผู้บริหาร สกสว. ร่วมเปลี่ยนแนวความคิดการจัดงานฯ และก็วางเป้าหมายร่วมระยะยาวสำหรับเพื่อการเคลื่อนการนำผลที่ได้รับจากงานวิจัยรวมทั้งของใหม่ไปใช้ประโยชน์ให้สามารถสร้างผลพวงต่อเศรษฐกิจของประเทศ

 

TRIUP​ Fair

จัดงานมหกรรมเกื้อหนุนการใช้คุณประโยชน์จากการค้นคว้าวิจัย

ประจําปี 2566 (TRIUP Fair 2023) รีบธุรกิจให้เติบโตด้วยศึกษาค้นคว้าแล้วก็สิ่งใหม่ Journey to Impact ขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 ก.ค. พุทธศักราช 2566ในรอยัล พารากอน ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ซึ่งเป็นการจัดงานสม่ำเสมอเป็นครั้งที่ 2 เพื่อชักจูงแล้วก็กระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสําคัญ (Key Players) เข้าระบบใหม่ของ RU Ecosystem รวมทั้งช่วยเหลือรวมทั้งส่งเสริมผลของงานวิจัยรวมทั้งของใหม่ในระบบวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้า แล้วก็ของใหม่ (ววน.) ไปสู่การใช้คุณประโยชน์ โดยเน้นการขับเขยื้อนการนําผลการวิจัยและก็สิ่งใหม่ไปใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นผลทองสัมฤทธิ์ทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งยังยังจะเป็นหลักที่ติดต่อสื่อสารกับชุมชน ววน. และก็ผู้ประกอบกิจการหรือภาคเอกชน เพื่อเห็นภาพรวมของความร่วมแรงร่วมมือสำหรับเพื่อการผลักดันการทํางานของทุกภาคส่วนในระบบ ววน.

ผู้อำนวยการที่ทำการคณะกรรมการเกื้อหนุนวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าและก็ของใหม่ (สกสว.) พูดว่า “ไฮไลท์สำคัญในงานอาทิเช่น พิธีการมอบรางวัล Prime Minister’s TRIUP Awards for Research Utilization with High Impact หรือรางวัลผลที่ได้รับจากงานวิจัยแห่งชาติที่ส่งผลกระทบสูงรายปี 2565 ที่คัดสรรมาจากปริมาณผลงานที่ส่งเข้าแข่งขัน 119 โครงงาน เพื่อชื่นชมและก็สร้างความประจักษ์แจ้งถึงจุดสำคัญของเทคโนโลยีจากงานศึกษาค้นคว้าวิจัยที่ปรับปรุงขึ้นในประเทศไทย จนถึงสามารถสร้างผลพวงสูงทั้งยังทางเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งสภาพแวดล้อม ปริมาณ 2 รางวัล จาก 2 สาขา โดยผู้ได้รับรางวัลจะได้รับโล่เกียรติ พร้อมเงินสดราคา 5 แสนบาท แล้วก็ยังมีรางวัลดีเด่น สาขาละ 2 รางวัล รวมเงินรางวัลทั้งหมดทั้งปวงค่า 1,400,000 บาท ทั้งยังยังมีพิธีการเซ็นชื่อความร่วมแรงร่วมมือระหว่าง สกสว.แล้วก็หน่วยงานผู้สนับสนุน 6 หน่วยงานสำคัญในประเทศ

หน่วยงานร่วมจัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “มหกรรมผลักดัน  winner66 เครดิตฟรี การใช้คุณประโยชน์จากงานศึกษาค้นคว้าและทำการวิจัย TRIUP Fair 2022” จะส่งต่อพลังที่การประกาศใช้ พระราชบัญญัติ สนับสนุนการใช้คุณประโยชน์ผลที่เกิดจากงานวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่ ให้กำเนิดปริมาณสิทธิบัตรมากขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งมีการใช้ประโยชน์ผลจากงานวิจัยแล้วก็ของใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างก้าวกระโจน ซึ่งจะเป็นหัวใจหลักสำหรับในการสร้างผลพวงเชิงเศรษฐกิจรวมทั้งสังคม โดยมีเป้าหมายเพิ่ม GDP ของประเทศ 1.5% จากการลงทุนด้าน ววน. รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมแล้วก็ราษฎร สำหรับการนำผลจากงานวิจัย สิ่งใหม่ไปต่อยอด ปรับแต่งกรรมวิธีการผลิตแล้วก็บริการ แปลงประเทศสู่เศรษฐกิจฐานของใหม่ถัดไป

TRIUP​ Fair

แม้กระนั้น ทางไปสู่การเกิดคำตอบรวมทั้งผลพวงที่เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมนั้น  TRIUP​ Fair จำเป็นต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวโยงสำหรับการด้วยกันทำให้กลไกที่มีอยู่ขยับไปด้านหน้า แล้วก็สร้างผลพวงในการพัฒนาประเทศให้ได้ รวมทั้งเพื่อเป็นการเน้นให้ทุกภาคส่วนมองเห็นจุดสำคัญของการใช้ผลดีผลการวิจัยและก็สิ่งใหม่เพื่อปรับปรุงประเทศ สกสว. ร่วมกับที่ประชุมอุตสาหกรรมที่เมืองไทย ตลอดจนหน่วยงานแนวร่วมต่างๆได้มีระบุจัดงาน “มหกรรมผลักดันการใช้

คุณประโยชน์จากงานศึกษาวิจัยแล้วก็สิ่งใหม่ รายปี 2566 (TRIUP Fair 2023)” ขึ้นภายใต้แนวความคิด “Journey to Impact : ทางจากการค้นคว้าวิจัยและก็ของใหม่สู่การยกฐานะเศรษฐกิจและก็สังคมของประเทศ” ระหว่างวันที่ 18-19 เดือนกรกฎาคม 2566ในรอยัลพารากอนฮอล์ 1-3 ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน เน้นการนำเสนอผลวิจัยรวมทั้งของใหม่ใน 3 ประเด็นสำคัญ เป็นต้นว่า 1. ววน. กับ การยกฐานะสุขภาพคนประเทศไทยรวมทั้งอุตสาหกรรมการแพทย์ 2. ววน. กับ การนำไทยสู่อุตสาหกรรมเกษตรแล้วก็ของกินค่าสูง 2. ววน. กับ การผลักดันและสนับสนุน Net Zero Carbon นอกเหนือจากนี้ข้างในงานยังจัดให้มีการออกบูทของหน่วยงานในระบบนิเวศที่เอื้อให้มีการใช้ประโยชน์